Dr Anastassia Parts

Üldkirurg, proktoloog


Töökeeled: eesti, vene ja inglise

Olen töötanud erinevates kohtades, maakonnahaiglates ning keskhaiglates. Hetkel olen spetsialiseerunud proktoloogiale ning kolorektaalsele kirurgiale.

Hariduskäik

2017 Tartu Ülikool, üldkirurgia residentuur
2012 Tartu Ülikooli arstiteaduskond

Töökogemus

2019– Tallinna Eriarstikeskus, üldkirurg ja proktoloog
2019– Lääne-Tallinna Keskhaigla, proktoloogia osakond, proktoloog
2017–2018 Rakvere haigla, kirurgia osakond, üldkirurg ja valvekirurg
2017 Ida-Viru Keskhaigla, üldkirurg ja valvekirurg
2014–2017 Ida-Tallinna Keskhaigla, üldkirurg ja valvekirurg
2013 Ida-Tallinna Keskhaigla, erakorralise meditsiini osakond, arst
2012 Lääne-Tallinna Keskhaigla, erakorralise meditsiini osakond, arst

Erialased täiendkoolitused

Käin ennast pidevalt täiendamas erialastel kongressidel ja konverentsidel, olen osalenud Euroopa Kolorektaalkirurgia Kongressil ning läbinud täiendava kursuse kolorektaalkirurgias ACPGBI’lt.

Osalemine erialaorganisatsioonide tegevuses

Tallinna Kirurgide selts
Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

Endast

Vabal ajal meedib reisida, lugeda ning sportida.