Dr Helena Nestor

Kardioloog


Töökeeled: eesti, vene ja inglise

Minu erihuviks on onkokardioloogia – hetkel maailmas uue kardioloogia subspetsialiteedina välja kujunev ala, mis hõlmab endas onkoloogilist ravi saanud patsientide südametervise eripärade uurimist ja vajadusel ravi. Sellel alal olen tegus ka teadustöös. Olen esinenud kardioloogia-alaste ettekannetega nii arstidele kui õdedele. Igapäevaselt töötan praktikabaasides, milleks on Eesti suurimad kardioloogiakeskused ning teostan regulaarselt ka südame ultraheliuuringuid.

Helena Nestor

Hariduskäik

2018 Tartu Ülikool, kardioloogia residentuur
2011 Tartu Ülikooli arstiteaduskond

Töökogemus

2018– Tallinna Eriarstikeskus, kardioloog
2011– Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-resident

Erialased täiendkoolitused

Olen täiendanud ennast mitmetel kardioloogia-alastel konverentsidel üle Euroopa.

Osalemine erialaorganisatsioonide tegevuses

Eesti Kardioloogide Selts
Euroopa Kardioloogide Selts
Eesti Arstide Liit