Ethel Kurm

Ämmaemand


Öeldakse, et ükski asi ei juhtu põhjuseta. Nii on ka ämmaemandus leidnud tee minu ellu. Südamelähedaseks teemaks on rasedate jälgimine, kuid sama oluliseks pean koostööd peredega. Töötades perearstikeskustes, olen saanud ka  väga palju praktilisi kogemusi imikute jälgimises. Olen rõõmsameelne, põhjalik, kohusetundlik ja hea suhtleja. Meeldib raamatuid lugeda ja sportida. Kodus on kasvamas 2 poega.

Hariduskäik

2002 Pärnu Koidula Gümnaasium
2007 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Töökogemus

2008-2018 Telliskivi Perearstikeskus, pereõde
2018-2023 Keila Perearstikeskus OÜ, ämmaemand/pereõde
2021-2023 Keila Kool, kooliõde
2022-…Keila Teraapiakeskus, õde
2023- …Tallinna Eriarstikeskus, ämmaemand

Erialased täiendkoolitused

Olen osalenud erinevatel erialastel koolitustel ja mitmetel konverentsidel.

Osalemine erialaorganisatsioonide tegevuses

Eesti Ämmaemandate Ühing