Vastuvõtt ja registreerimine

Tallinna Eriarstikeskus on erakliinik, mis pakub tasulisi raviteenuseid. Tasuline vastuvõtt tähendab, et patsient tasub ravi eest ise või teenus hüvitatakse erakindlustusseltsi poolt.

Eesti Tervisekassa poolt tasustatud vastuvõtud

Tallinna Eriarstikeskuses on avatud Haigekassaga vastuvõtud järgnevatel erialadel:

  • dermatoveneroloogia ehk nahaarsti vastuvõtt
  • günekoloogia ehk naistearsti ja ämmaemanda vastuvõtud

Visiiditasu on Haigekassa poolt kindlustatuile 5€. Vastuvõtt toimub ravijärjekorra alusel Eesti Haigekassa lepingu mahus.

Kõigil teistel erialadel teenindame üksnes Tallinna Eriarstikeskuse hinnakirja alusel.

Vastuvõtule registreerimine

Tallinna Eriarstikeskuse vastuvõtule pääsemiseks on vajalik eelnev registreerimine. Registreeruda saab nii telefoni teel, helistades tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00 meie registratuuri numbril 608 2218, kui ka interneti vahendusel.

Kui kahtlete, milline erialaarst on Teie tervisemure lahendamisel kõige sobivam, siis soovitame helistada ja konsulteerida Tallinna Eriarstikeskuse registratuuriga.

Vastuvõtule palume kaasa võtta:

  • isikut tõendav fotoga dokument (pass, ID kaart, juhiluba)
  • võimalusel eelnevate uuringute andmed

Palume visiidile ilmuda vähemalt 10 minutit enne vastuvõtu algust.

Tasuline vastuvõtt:

Tasulise vastuvõtu puhul Tallinna Eriarstikeskus esitab visiidi ettemaksu arve viisiditasu ulatuses. Visiidi ettemaksu arve tuleb tasuda vähemalt 48h enne visiidi toimumisaega. Kuna arstivisiidile soovijaid on palju, siis tähtaegselt tasumata arve puhul on kliinikul õigus vastuvõtuaeg tühistada ja pakkuda sama vastuvõtt ootejärjekorras olevale patsiendile.

Visiidile hilinemine, tühistamine ja visiidile mitteilmumine

Kui patsient hilineb visiidile rohkem kui 10 minut, on arstil õigus patsiendi vastuvõtust loobuda aja puuduse tõttu ning kuna see mõjutab teiste patsientide külastuse algusaega. Sellisel juhul loeme hilinemise võrdseks mitte ilmumisega.

Selleks, et omavaheline koostöö sujuks tõrgeteta ja vastastikku lugupidavalt, on patsient kohustatud teavitama kliinikut eriarsti ambulatoorsele visiidile mitteilmumisest 24 tundi enne visiiti (nõue tuleneb ravikindlustuse seadusest § 70 lg 6) Teile sobival viisil:

Kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ja pole sellest eelnevalt kliinikut teavitanud, tasub patsient järgmise tervishoiuteenuse osutamise korral visiiditasu kahekordses suuruses (2 x 5€).

(6) Kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.
[RT I 2008, 3, 22 – jõust. 01.09.2008]

Tasulisele visiidile mitteilmumise korral on kliinikul õigus esitada patsiendile arve vastavalt kliiniku hinnakirjale täies mahus. Ettemaksu arve loetakse visiidile mitteilmumise trahviks. 

Meie arstid ja spetsialistid

Dr Külli Erlang

Naistearst

Svetlana Kinderova

Jalaravi- ja diabeediõde

Dr Karol Kocys

Radioloog

Dr Kristina Kuhi

Naistearst, mammoloog

Ethel Kurm

Ämmaemand

Dr Marie Mõttus

Naistearst

Dr Külli Paasik

Dermatoveneroloog

Dr Lee Padrik

Naistearst

Dr Kadri Palo

Naistearst

Dr Maksim Sergejev

Üldkirurg, Proktoloog

Dr Alesja Serova

Naistearst

Dr Annely Toews

Kardioloog

Dr Olesja Vellend

Naistearst